V Wydział Gospodarczy

V Wydział Gospodarczy


Przewodniczący –  SSR Paweł Oborski

Przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 11.00-13.00 

Zastępca Przewodniczącego - SSR Waldemar Bochenek

Przyjmuje interesantów w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w każdy czwartek w godzinach od 11.00-13.00

pok. 207,  II piętro 


 


Sekretariat  Wydziału

Kierownik Sekretariatu: Anna Plińska

Zastępca Kierownika: Ewelina Siwek

 

Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica
pok.205,  II piętro
tel. (76) 754 47 77
fax. (76)  754 47 88

 

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału  
dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych :
Agnieszka Kołodziej

pok.206a, II piętro

tel.(76) 754 47 85
fax.(76) 754 47 89

 

 e-mail: wydzial.gospodarczy@legnica.sr.gov.pl

 

V Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Legnicy rozpoznaje sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł, w tym sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym (sprawy gospodarcze), oraz  sprawy upadłościowe i restruturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Złotoryi.

 

Są to między innymi :

 • roszczenia z umowy sprzedaży;
 • roszczenia związane z umowami o świadczenie usług (dzieło, zlecenie, nienazwane);
 • roszczenia z umowy o przewóz i spedycję;
 • roszczenia związane z rękojmią i gwarancją;
 • roszczenia dotyczące prac projektowych;
 • roszczenia o roboty budowlane i inwestycyjne;
 • roszczenia z umowy rachunku bankowego;
 • spory na tle ubezpieczeń majątkowych;
 • roszczenia z umowy agencyjnej i umów nienazwanych podobnych do agencyjnych;
 • o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
 • o opróżnienie lokalu użytkowego;

Sprawami gospodarczymi są również sprawy:

 • ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);
 • przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;
 • między organami przedsiębiorstwa państwowego;
 • między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór;
 • z zakresu postępowania o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz jego upadłości;
 • z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego;
 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, którymi są orzeczenia sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem;
 • inne przekazane przez odrębne przepisy;

 

 Lista sędziów   Sądu  Rejonowego w Legnicy  orzekających w  V Wydziale  Gospodarczym:

 1. Bochenek Waldemar
 2. Kiełkowicz Joanna
 3. Krutin Jolanta
 4. Oborski Paweł
 5. Pyziński Grzegorz Henryk
 6. Stefanowska Wioletta
 7. Zaczkowska Edyta
 8. Ignaczewska Barbara

Lista asesorów Sądu Rejonowego w Legnicy w V Wydziale  Gospodarczym:

 1. Grosiak Natalia
 2. Stępień Wioleta

Lista referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Legnicy w V Wydziale Gospodarczym

       1. Bigos Katarzyna

Rejestr zmian dla: V Wydział Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-26
Publikacja w dniu:
2019-08-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Patrycja Rogus-Nowak
Dokument z dnia:
2019-07-19
Publikacja w dniu:
2019-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-16
Publikacja w dniu:
2018-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-31
Publikacja w dniu:
2018-01-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-10-10
Publikacja w dniu:
2017-10-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-10-10
Publikacja w dniu:
2017-10-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-04-11
Publikacja w dniu:
2017-04-11
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-04-05
Publikacja w dniu:
2017-04-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-04-05
Publikacja w dniu:
2017-04-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2016-12-08
Publikacja w dniu:
2016-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2016-10-10
Publikacja w dniu:
2016-10-10
Opis zmiany:
aktualizacja listy sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2016-09-01
Publikacja w dniu:
2016-09-01
Opis zmiany:
b/d