Oddział Kadr

 Kierownik Oddziału Kadr

 

 Edyta Szełemiej

Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 19
59-220    Legnica
pok. 303,  III piętro
tel. (76) 754 47 27

e-mail: oddzial.kadr@legnica.sr.gov.pl

 

Zadania Oddziału:

  • Opracowywanie zasad kwalifikowania i prowadzenia rejestru rezerwy kadrowej;
  • Prowadzenie akt osobowych zatrudnionych, dokumentacji ruchu kadrowego, warunków pracy i płacy, okresu zatrudnienia świadczeń pracowniczych, urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych;
  • Sprawy związane z rekrutacją, zwalnianiem i przeszeregowaniem pracowników;
  • Sprawy dyscyplinarne pracowników;
  • Nadzór nad dyscypliną pracy;
  • Sprawy szkolenia i doskonalenia kadr;
  • Sprawy socjalno-bytowe pracowników.

 

Rejestr zmian dla: Oddział Kadr