Oddział Gospodarczy

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Grażyna Drożdż

Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 19
59-220    Legnica
pok. 301,  III piętro
tel. (76) 754 47 06

e-mail: oddzial.gospodarczy@legnica.sr.gov.pl

Zadania Oddziału:

  • Sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy;
  • Opracowywanie projektu budżetu sądu w zakresie wydatków rzeczowych;
  • Administrowanie nieruchomościami;
  • Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych, czystości pomieszczeń i otoczenia zewnętrznego ;
  • Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej obiektów sądowych;
  • Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Dokonywanie okresowych inwentaryzacji składników ruchomych mienia, prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
  • Prowadzenie księgozbioru literatury prawniczej;
  • Sprawy łączności stacjonarnej, komórkowej, poczty elektronicznej dla potrzeb sądu.

 

Rejestr zmian dla: Oddział Gospodarczy