IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący – SSR  Anna Jabłońska - Socha

Pok. 204 II piętro


Sekretariat  Wydziału

Kierownik Sekretariatu: Dorota Figurska

Zastępca Kierownika: Bogumiła Czuchrowska

 

Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Andersa 12-13
59-220 Legnica
pok.202,  II piętro
tel. (76) 754 48 25
fax. (76)  754 48 34

e-mail: wydzial.pracy@legnica.sr.gov.pl

 

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 1000-1200

I. Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości  sądów rejonowych w Jaworze, Legnicy i Złotoryi oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych  z obszaru właściwości sądów rejonowych w Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Złotoryi m.in. o:

- wynagrodzenie za pracę,

- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,

- ekwiwalent pieniężny za urlop,

- rentę wyrównawczą, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

- odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez pracownika,

- odszkodowanie z umowy o zakazie konkurencji,

- pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

  • bez względu na wartość przedmiotu sporu sprawy o:

- ustalenie istnienia stosunku pracy,

- uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy – oraz łącznie z nim dochodzone roszczenia,

- przywrócenie do pracy – oraz łącznie z nim dochodzone roszczenia,

- przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy – oraz łącznie z nim dochodzone roszczenia,

- odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,

- dotyczące kar porządkowych – oraz roszczenia z tym związane,

- dotyczące świadectwa pracy – oraz roszczenia z tym związane.

II. Z zakresu ubezpieczeń społecznych IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje odwołania od decyzji organów rentowych, 
m.in. o:

- zasiłek chorobowy,

- zasiłek wyrównawczy,

- świadczenie rehabilitacyjne,

- zasiłek macierzyński,

- zasiłek opiekuńczy,

- zasiłek pogrzebowy,

- świadczenia jednorazowe i krótkoterminowe z ubezpieczenia wypadkowego ZUS oraz KRUS,

- ustalenie niepełnosprawności,

- ustalenie stopnia niepełnosprawności,

- świadczenia odszkodowawcze pozostające w związku z czynną służbę wojskową, albo służbą w Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Celnej.

 

Lista sędziów  Sądu  Rejonowego w Legnicy  orzekających w  IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

  1. Jabłońska-Socha Anna
  2. Michalkiewicz – Zawada Halina
  3. Lewoc Michał

 

Rejestr zmian dla: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2016-09-28
Publikacja w dniu:
2016-09-28
Opis zmiany:
b/d