Portal informacyjny

 Portal informacyjny Sądu Rejonowego w Legnicy

Jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem  Rejonowym w Legnicy.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl

 

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu. Weryfikacja danych odbywa się w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Legnicy poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Podawczego potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w  Legnicy szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

 

Zarządzenie nr 9/2014 Prezesa Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Legnicy.

 

Regulamin  Portalu Informacyjnego z oświadczeniem.  

Rejestr zmian dla: Portal informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-06
Publikacja w dniu:
2017-06-06
Opis zmiany:
b/d