Sąd Rejonowy w Legnicy

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Struktura organizacyjna -› Wydziały -› V Wydział Gospodarczy
Strona główna
 
Wokanda
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Kontrola zarządcza
 
 
Informacje
 
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
Portal Orzeczeń
 
Zamówienia publiczne
 
Oferty pracy
 
 
Informacje dodatkowe
 
Pomoc Ofiarom Przestępstw
 
E-Sąd
 
Kontakt
 
Instrukcja obsługi
 

V Wydział Gospodarczy

Dodano: 2009-07-27 00:14:44
Zmodyfikowano: 2014-04-22 07:44:24
Opublikował: Maciej Rymarz
Przez: Tomasz Jaworski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 37577
V Wydział Gospodarczy

Przewodniczący –  SSR Dorota Wojtyło
 
pok. 207,  II piętro 
Przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 11.00-13.00  
 
 
Z-pca Przewodniczącego: SSR Edyta Zaczkowska
 

Sekretariat  Wydziału
Kierownik Sekretariatu: Anna Plińska
Z-pca Kierownika: Ewelina Siwek
 
Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica
pok.205,  II piętro
tel. (76) 721 27 77
fax. (76)  721 27 88
 
dla spraw upadłościowych i naprawczych:
tel.(76) 721 27 85
fax.(76) 721 27 89
 
 
 
V Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Legnicy rozpoznaje sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł, w tym sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym (sprawy gospodarcze), oraz  sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Głogowie, Jaworze, Lubinie i Złotoryi.
 
Są to między innymi :
 • roszczenia z umowy sprzedaży;
 • roszczenia związane z umowami o świadczenie usług (dzieło, zlecenie, nienazwane);
 • roszczenia z umowy o przewóz i spedycję;
 • roszczenia związane z rękojmią i gwarancją;
 • roszczenia dotyczące prac projektowych;
 • roszczenia o roboty budowlane i inwestycyjne;
 • roszczenia z umowy rachunku bankowego;
 • spory na tle ubezpieczeń majątkowych;
 • roszczenia z umowy agencyjnej i umów nienazwanych podobnych do agencyjnych;
 • o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
 • o opróżnienie lokalu użytkowego;
Sprawami gospodarczymi są również sprawy:
 • ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);
 • przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;
 • między organami przedsiębiorstwa państwowego;
 • między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór;
 • z zakresu postępowania o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz jego upadłości;
 • z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego;
 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, którymi są orzeczenia sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem;
 • inne przekazane przez odrębne przepisy;
 
W Wydziale funkcjonuje punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego . Można też uzyskać odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotów figurujących w tym rejestrze (Oddział Centralnej Informacji KRS ).
 
Bezpłatny odpis z KRS  (Krajowego Rejestru Sądowego) przez Internet
Ministerstwo Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2012r. uruchomiło internetową usługę umożliwiającą przeglądanie oraz pobranie wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.
 
Usługa udostępniana jest bezpłatnie pod adresem internetowym:   
 
 
  Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS pobrane druki mają taką samą moc  jak dokumenty wydawane  przez Centralną Informację w wersji papierowej. Nadal są dostępne odpisy w wersji  tradycyjnej (papierowej).
 
 Lista sędziów   Sądu  Rejonowego w Legnicy  orzekających w  V Wydziale  Gospodarczym:
 
1.       Kiełkowicz Joanna
2.       Oborski Paweł
3.       Ozga-Piotrowska Aleksandra
4.       Stefanowska Wioletta
5.       Wojtyło Dorota
6.       Zaczkowska Edyta
Podmiot udostępniający informację

Osoba, która wytworzyła informację

Data wytworzenia informacji
 
 
Kontakt
Punkt Informacyjny
 
tel.: (76)  721 27 40
 
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica
tel. cent: (76) 721 27 00
fax.: (76) 721 27 10
(Prezes, Dyrektor Sądu,
II Wydział Karny, VIII Wydział Karny,
V Wydział Gospodarczy,
Kuratorzy: pion dla dorosłych, Kasa )
 
ul. Kościuszki 1-3
59-220 Legnica
(I Wydział Cywilny; VII Wydział Cywilny)
 
ul. Andersa 12-13
59-220 Legnica
(III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
Kuratorzy: pion rodzinny)
 
NIP   691-10-61-713
REGON  000325191
 
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.