Oddział Administracyjny

Oddział  Administracyjny 
Kierownik Oddziału Administracyjnego –Urszula Kowalska

Zastępca Kierownika: Patrycja Rogus-Nowak

Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica
pok. 314  III piętro
tel. (76)  754 47 03
fax. (76)  754 47 44

e-mail: oddzial.administracyjny@legnica.sr.gov.pl

Do zakresu działania oddziału administracyjnego w sądzie rejonowym należą w szczególności:

 • sprawy organizacyjne sądu rejonowego,
 • prowadzenie sekretariatu prezesa oraz wiceprezesa sądu rejonowego,
 • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów,
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości,
 • obsługa informatyczna sądu
 • zarządzanie salami rozpraw;
 • sprawy ławników,
 • sprawy kuratorów społecznych;
 • prowadzenie i nadzór biura podawczego sądu,
 • nadzór nad archiwum zakładowym,
 • prowadzenie i nadzór punktu obsługi interesanta.

Oddziałowi Administracyjnemu podlegają ponadto:

 

Biuro Podawcze Sądu

Kierownik: Sylwia Stasiak

Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica
pok. 2 parter
tel. (76) 754 47 12
fax (76) 754 47 41
 e-mail: biuro.podawcze@legnica.sr.gov.pl

 

Archiwum zakładowe

  Kierownik: Marzena Czernatowicz

Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica
pok. 27  parter
tel. (76) 754 47 13

 

Punkt Informacyjny

Marta Michnowicz

Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica
pok. 1  parter
tel. (76) 754 47 40

Zadania:

Zapewnienie wstępnej obsługi interesantów oraz ułatwienie w uzyskaniu niezbędnych  informacji w szczególności:

 •  udostępnianie formularzy procesowych oraz wzorów pism sądowych;
 •  informowanie interesantów o wydziałach w sądzie , ich właściwości i lokalizacji, kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 • udostępnianie informacji z listy   lekarzach sądowych, tłumaczy przysięgłych, mediatorów, adwokatów i notariuszy;  

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny