Informacje dodatkowe

Ministerstwo Sprawiedliwości  w ramach  projektu „Ułatwianie  dostępu do wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego  przez Unię Europejską  realizuje,  między innymi,  działania  mające na celu wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Zadania popularyzatorsko – edukacyjne  realizowane będą  z  wykorzystaniem  bezpłatnych broszur informacyjnych.  Materiały  te trafią  do sądów i prokuratur na szczeblu rejonowym. Zawierać będą informacje dotyczące:

a.       praw przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem;

b.      alternatywnych sposobów  rozwiązywania sporów;

c.       wykazu  instytucji  i organizacji, których polem  działalności jest przedmiotowa problematyka;

Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl oraz www.pokrzywdzeni.gov.pl/

 

Rejestr zmian dla: Informacje dodatkowe