Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Legnicy jest sądem powszechnym utworzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. (Dz. U. 75.18.99) w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
           Sąd Rejonowy w Legnicy działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 01.98.1070 ze zm.) , rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 23 lutego 2007 r.-regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.Nr 38, poz. 249).  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sadów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości(Dz. U. 02.180.1508 ze zm.) , Sąd Rejonowy w Legnicy należy do apelacji wrocławskiej.

 

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna