I Wydział Cywilny

I Wydział Cywilny

Przewodnicząca –  SSR Sylwia Kolasa Barczyńska

Zastępca Przewodniczącej   -  SSR Agnieszka Bojanowska

 

Przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 11:00-13:00

w pokoju nr 2 (parter)

 

 

 Sekretariat  Wydziału

Kierownik Sekretariatu:  Alicja Opacka

Zastępca Kierownika: Justyna Martyn

 

Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Kościuszki 1-3

59-220 Legnica
pok.104,  I piętro
tel. (76)  754 49 15
fax. (76)   754 49 19

e-mail: wydzial.cywilny@legnica.sr.gov.pl

 

Wykaz spraw rozpoznawanych przez I Wydział Cywilny: sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, a także nadzór nad windykacją należności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, sprawy o: 

1. prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych;

2. naruszenie posiadania;

3. opróżnienie lokalu mieszkalnego;

4. opróżnienie lokalu użytkowego;

5. wydanie nieruchomości;

6. zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji;

7. pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;

8. unieważnienie aktu notarialnego;

9. uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ;

10. roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem;

11. ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego;

W postępowaniu nieprocesowym, sprawy o:

1. rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego;

2. stwierdzenie nabycia spadku;

3. dział spadku;

4. podział majątku wspólnego;

5. zasiedzenie;

6. ustanowienie drogi koniecznej;

7. zniesienie współwłasności;

8. rozgraniczenie;

9. uznanie za zmarłego;

10. stwierdzenie zgonu;

W postępowaniu egzekucyjnym rozpoznawane są sprawy:

1. w przedmiocie nadzoru Sądu z urzędu nad komornikiem;

2. w przedmiocie egzekucji sądowej;

3. o nadanie klauzuli wykonalności;

4. o zwolnienie od kosztów sądowych;

5. ze skargi na czynności komornika;

6. o wyłączenie sędziego;

7. o wyjawienie majątku;

8. w przedmiocie egzekucji z nieruchomości;

9. w przedmiocie egzekucji przez zarząd tymczasowy;

10. w przedmiocie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa;

11. w przedmiocie egzekucji przez sprzedaż gospodarstwa rolnego;

12. o wyznaczenie organu egzekucyjnego;

13. o wyznaczenie kuratora dla dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym;

14. o zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów notarialnych i w sprawach w postępowaniu wieczystoksięgowym;

15. skargi na odmowę dokonania przez notariusza czynności cywilnoprawnej.

Lista sędziów  Sądu  Rejonowego w Legnicy  orzekających w I Wydziale Cywilnym:

 1. Bojanowska Agnieszka
 2. Bronkowska-Bulanda Justyna
 3. Kawa-Jerka Agata - od dnia 14.03.2018r. delegowana do Sądu Okręgowego w Legnicy
 4. Kolasa-Barczyńska Sylwia
 5. Kruzel Dagmara
 6. Krzemińska Karolina
 7. Mierzwicka Renata
 8. Oszczęda Joanna
 9. Tabor-Wytrykowska Joanna (od 23.01.17r. del. do SO)
 10. Ziser Marta

Lista asesorów Sądu Rejonowego w Legnicy w I Wydziale Cywilnym:

 1. Olearczyk Michał
 2. Staszewska Liliana

Lista referendarzy Sądu Rejonowego w Legnicy w I Wydziale Cywilnym:

 1. Drozdowska Paulina
 2. Smułczyńska Magdalena
 3. Wawrzyniak Grzegorz 

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-12
Publikacja w dniu:
2018-09-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-05
Publikacja w dniu:
2018-09-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-05
Publikacja w dniu:
2018-09-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-02
Publikacja w dniu:
2018-07-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-14
Publikacja w dniu:
2018-03-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2018-02-20
Publikacja w dniu:
2018-02-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-31
Publikacja w dniu:
2018-01-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-04
Publikacja w dniu:
2017-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-03
Publikacja w dniu:
2017-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-09-25
Publikacja w dniu:
2017-09-25
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-01
Publikacja w dniu:
2017-09-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-01
Publikacja w dniu:
2017-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-01
Publikacja w dniu:
2017-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-16
Publikacja w dniu:
2017-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-01-26
Publikacja w dniu:
2017-01-26
Opis zmiany:
b/d