F/OG.261-1/2018

Nazwa: "Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i na posesjach Sądu Rejonowego w Legnicy zlokalizowanych przy ul. Złotoryjskiej 19, ul. Kościuszki 1-3, ul. Andersa 12-13”

Oznaczenie postępowania:  F/OG.261-1/2018

Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), tj.04.12.2018r.

Rejestr zmian dla: F/OG.261-1/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-29
Publikacja w dniu:
2018-11-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-29
Publikacja w dniu:
2018-11-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-29
Publikacja w dniu:
2018-11-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-29
Publikacja w dniu:
2018-11-29
Opis zmiany:
b/d