Informacje statystyczne

Sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzane w ramach programu badań
statystycznych statystyki publicznej.


Zasady sporządzania sprawozdań statystycznych przez sądy uregulowane są w: rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia  2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316) i w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22, z późn. zm.)  – w szczególności Dział XV Tytułu II - Statystyka Sądowa.

Sprawozdania sporządza się na podstawie dokumentacji obowiązującej w jednostce organizacyjnej: akt, repertoriów, wykazów, kartotek, innych urządzeń ewidencyjnych.

Rejestr zmian dla: Informacje statystyczne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-26
Publikacja w dniu:
2018-03-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-13
Publikacja w dniu:
2017-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-13
Publikacja w dniu:
2017-06-13
Opis zmiany:
b/d